Statystyki BIP

Tytuł Ilość wizyt
Zamówienia od 30 000 zł do 30 000 Euro 41,583
BIP - Komenda Powiatowa PSP w Puławach 17,273
Przetargi 15,128
Oferty zatrudnienia 14,786
Informacja o składnikach majątku do zbycia 10,123
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Puławach 5,263
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 3,996
Redakcja 3,574
Status prawny 3,099
Majątek w dyspozycji 2,968
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Puławach 2,925
Zakres działania i kompetencje 2,869
Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Puławach 2,765
Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach 2,469
Struktura własności 2,258
Informacje wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 2,035
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Puławach - system zmianowy 1,342
Zaproszenie do składania ofert na dostawę paliw dla potrzeb KP PSP w Puławach 1,127
Struktura organizacyjna 946
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Puławach - system codzienny 840
PRZEGLĄD 12 SZT. BRAM SEGMENTOWYCH ORAZ DOSTAWA i MONTAŻ 7 KPL. NAPĘDÓW AUTOMATYCZNYCH BRAM PRZEMYSŁOWYCH SEGMENTOWYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH 745
Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Puławach - system codzienny 681
DOSTAWA PALIW W FORMIE TANKOWANIA SAMOCHODÓW I SPRZĘTU SILNIKOWEGO DLA POTRZEB KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ W PUŁAWACH 677
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 664
Likwidacja instalacji technologicznej nieeksploatowanej stacji paliw wraz z zbiornikami podziemnymi na paliwo wypełnionymi wodą z terenu KP PSP w Puławach 509
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PODPIWNICZONEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH 483
Wykonanie remontu pomieszczeń we fragmencie części podpiwniczonej budynku głównego Komendy Powiatowej PSP w Puławach 457
PEŁNIENIE NADZORU BUDOWLANEGO NAD WYKONYWANYM REMONTEM POMIESZCZEŃ CZĘŚCI PODPIWNICZONEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH 450
Plan zamówień 326
WYKONANIE REMONTU W CZĘŚCI OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH 154
Dostawa paliw płynnych w formie tankowania samochodów i sprzętu silnikowego dla potrzeb KP PSP w Puławach 128
WYKONANIE REMONTU W CZĘŚCI OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH 126